Działka Budowlana| Najlepsza Działka w Okolicy

199.000zł

Szczegóły

Na sprzedaż najlepsza działka w okolicy! 

Nieruchomość jest położona w urokliwej miejscowości Kochanowo, w województwie pomorskim, przy ulicy Jeżynowej, numer działki 306/16. To idealne miejsce dla osób szukających spokoju, otoczenia przyrody i jednocześnie bliskości większych miast. Do Wejherowa jedyne 10 kilometrów, nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości do S6.

Pinezka: 54°36’06.5″N 18°07’01.6″E

Media: w drodze, woda i prąd, planowane jest przyłącze gazu. Naprzeciwko działki znajduje się las. Nieruchomość znajduje się w prężnie rozwijającej się dzielnicy Kochanowa, gdzie panuje nowoczesna zabudowa jednorodzinna.

Działka objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Nr XIII/130/2015

Plan zagospodarowania przestrzennego:
Ilość kondygnacji: Max. 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się kondygnację podziemną
Wysokość budynków: Max. 11,0 m
Dachy: Dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej 25°÷45°
Powierzchnia zabudowy: Do 30% powierzchni działki
Intensywność zabudowy:
Minimalna: nie określa się
Maksymalna: 0,6
Kształtowanie formy architektonicznej:
Stosować materiały tradycyjne lub współczesne z wykluczeniem sidingu
Zabudowa towarzysząca i obiekty małej architektury:
Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą o parametrach: max 1 kondygnacja, wysokość budynków max 6 m, dachy dowolne
Wzdłuż dróg stosować ogrodzenie o wysokości do 1,5 m (wyklucza się ogrodzenia pełne oraz prefabrykowane żelbetowe)
Linie zabudowy: Zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od 3 m do 8 m od linii rozgraniczających dróg

Pełną treść uchwały wysyłamy na życzenie.