KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wejher Nieruchomości sp. z o.o. Regon 388104316 Nip 9482625972 KRS 0000881440  z siedzibą w 26-600 Radom, 1905 roku 21/101 telefon +48 726 762 502, email: biuro@wejhernieruchomosci.pl
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty agencji nieruchomości. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu)
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu opisanego powyżej
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
 11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).